Karlshamns kommun söker en digitaliseringschef som har förmågan att se sambandet mellan digitalisering, verksamhetsutveckling och välfärdstjänster, samt förstår vikten av att ha fokus på medborgarens behov i detta arbete. Behovet av digitalisering finns inom alla kommunala verksamheter. Vi vet att vi behöver använda oss av den digitala tekniken för att kunna fortsätta ge våra kommuninvånare en god och tillgänglig service. 
 
2020 år kommer den absoluta merparten av kommunens invånare och företag ha tillgång till bredband med hög överföringskapacitet via optisk fiber. Nu gäller det för oss att hitta nya arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden för att klara framtida utmaningar. Vill du vara med och förverkliga vårt arbete med den digitala strategin? 
 
Arbetsuppgifter 
I den organisation du ska leda ingår kommunens nya servicecenter som är under uppbyggnad och IT-enheten. Du kommer organisatoriskt att tillhöra kommunledningskontoret och vara underställd den administrativa chefen.
 
Som digitaliseringschef kommer du att arbeta strategiskt med att forma kommunens framtida organisation för digitalisering. I ett nära samarbete med verksamheterna kommer du att inspirera, motivera och utveckla dem på den digitala resan för att möjliggöra fortsatt god service. En del i arbetet är att omvärldsbevaka och se de möjligheter som digitaliseringen erbjuder men även se de utmaningar en förändringsprocess av den här digniteten medför. En viktig del i vår strävan att lyckas är att vi har ett nära samarbete med andra kommuner samt lokala och regionala aktörer. I det arbetet kommer du att vara en viktig länk. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker en ledare med erfarenhet av strategiskt IT-arbete och digitalisering i komplexa organisationer. Du har förmåga att få hela organisationen att förstå vad digitalisering innebär och kan leda det arbetet framåt. Ditt ledarskap kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke och genom din ledarstil motiverar, inspirerar och utvecklar du människor. Du har relevant akademisk examen samt kunskap och erfarenhet för att kunna följa upp leveranser och driva den digitala omställningen och utvecklingsuppdraget. Du har ett strategiskt perspektiv och kan knyta samman verksamhetens långsiktiga behov med digitaliseringens möjligheter. 
 
Du har även förmåga att se helheter och skapa bra relationer med medarbetare, ledning, invånare och leverantörer. Du är trygg i ditt ledarskap och du skapar goda resultat genom engagemang, öppenhet och tydlig dialog. 
 
För mer information kontakta
Jens Odevall, administrativ chef, 0454-811 36
Christina Gustafsson, facklig företrädare Vision, 0454-811 89
 
Övrigt
Heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
 
Sista ansökningsdag
2017-06-18
Platsannonser – Arbetsförmedlingen

Written by gh0st