Rätt resurser ska satsas på rätt processer för att ge största möjliga effekt för kommuninvånarna. För att lyckas med detta krävs ett helhetsperspektiv med stor förståelse för de enskilda verksamheterna behov. Uppdraget som e-strateg vilar på fyra hörnstenar: strategisk planering av digitaliseringen, omvärldsbevakning/medverkan i olika forum samt styrning och koordinering av digitaliseringen. På den fjärde hörnsten vilar uppdraget som enhetschef där du, utöver verksamhetsansvar, har även ansvar för enhetens personal och ekonomi.
Du är kommunens representant i länets E-utvecklingsråd och koordinerar genomförandet av den Regionala Digitala Agendan. Du följer upp och uppdaterar både vår digitala färdplan och informationssäkerhetspolicy. I uppdraget ingår att positionera kommunen i framkant vad gäller digitaliseringsfrågor. Dessutom att stödja våra verksamheter i det systematiska informationssäkerhetsarbetet, ett område där insatserna intensifierats med anledning av att GDPR träder i kraft nästa år. Du stödjer verksamheterna i arbetet med e-utvecklingsplaner, nyttoutvärdering och effekthemtagning. Du är en självklar kugge i arbetet med att utveckla våra processer. Din arena är vid och du agerar både lokalt och regionalt – vissa frågor även på riksnivå.
Enheten ingår från och med 1 juli i avdelning Verksamhetsstöd, som är en av kommunledningskontorets fyra avdelningar. Enheten är för närvarande liten – sammanlagt två medarbetare – men kan med tiden komma att växa.

Vi söker dig som är utbildad på högskolenivå inom området E-utveckling/IT. Du har arbetat med E-frågorna under ett antal år, gärna på arbetsledande nivå, och har därmed en gedigen erfarenhet från arbetsområdet. Utifrån dina kunskaper och erfarenhet har du många idéer om hur digitala lösningar kan utveckla service och effektivitet. Erfarenhet av processutveckling är en merit.
Uppdraget som E-strateg har tydliga konsultativa inslag och därför måste din kommunikativa förmåga vara väldigt god. Du inspirerar och stödjer förvaltningarna och kommunens bolag i deras utvecklingsarbete. Du har lätt för att samverka och samspela med dina kollegor och uppdragsgivare. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Riksdag och regering har slagit fast att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi rör oss målinriktat i rätt riktning, men har en resa kvar att göra. Frågorna är många, komplexa och ofta verksamhetsövergripande.
Platsannonser – Arbetsförmedlingen

Written by gh0st