Vi ser möjligheter, gör du?

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Kronofogdens it-avdelning bildades 2013 och består idag av cirka 200 medarbetare med kontor i Sundbyberg. Vi accelererar nu arbetet med digitalisering och ersätter äldre och komplexa system för att kunna erbjuda våra kunder moderna e-tjänster.

It-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten. Vi driver flera framåtriktade projekt och har flera spännande utmaningar framför oss, där du som medarbetare både har chansen att påverka och möjligheten att utvecklas. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av trivsel, tillit och delaktighet. Hos oss är det viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

 

Ditt nya jobb

I rollen som Enhetschef har du ett operativt funktionsansvar för Operation Center som hanterar vår it-tjänsteleverans, vilket innebär att du är ansvarig för en stöd- och styrfunktion som ska hjälpa våra leveransområden (förvaltning och projekt) att bedriva en effektiv leverans. Rollen innebär även ett strategiskt och taktiskt ansvar för vår leverantörsstyrning. Du är också medlem i it-avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att organisationen har tillräckliga processer, metoder och modeller för utveckling av it-tjänster på medellång och lång sikt. Som ansvarig för it-tjänsteleveransen tar du fram och följer nyckeltal för uppföljning av leveransen, hanterar leverantörer, stöttar i att arbetssätten vi använder nyttjas och vidareutvecklas.

Som chef har du underställda chefer och leder via ledare samt ett ansvar för enhetens budget, kompetensförsörj­ning och arbetsmiljö. Du bidrar till att utveckla organisationen utifrån myn­dighetens vision, strategier, mål, framtida arbetssätt, värderingar och kultur. Du ansvarar också för att kommunicera, konkretisera och göra budskapen kring dessa områden begrip­liga för medarbetare och konsulter inom it-verksamheten.

Du blir en viktig kraft för att bygga upp vårt Operation Center som kommer vara navet i vår tjänsteleverans!

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

Du ska ha relevant högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av att ha varit ansvarig för it-tjänsteleveranser inklusive avtal, måluppfyllelse, hantering av leverantörer etc. Du har både dokumenterad erfarenhet av att arbeta med strategier och kan omsätta dessa till konkret verksamhet och handling samt erfarenhet av att leda förändringsarbete i en snabbväxande organisation, vilket kräver en dokumenterad mycket god ledarförmåga och erfarenhet av att leda via ledare.

Du har också erfarenhet av att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och åtgärd samt erfarenhet av verksamhetsutvecklingsarbete. Har du god erfarenhet av samverkansformer

mellan myndigheter gällande it-tjänsteleverenser och har god kunskap om TBM, gärna certifierad inom området, så är det meriterande.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

 

Dina egenskaper

Det är nödvändigt att du har förmågan att se helheten och förstå drivkrafter och behov i verksamheten och agerar som en lagspelare. Vidare behöver du ha förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen. Du sätter verksamheten i fokus och är serviceinriktad och resultatinriktad.

Du har en mycket god ledarförmåga, du är strategisk, strukturerad och har dessutom en god analytisk förmåga. Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till leverantörer och kollegor på alla nivåer.

Du är öppen för att delge dina kunskaper till andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete.

Vi är fortfarande en ny organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel och förändringsbenägen.

Du ska ha mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och kunna anpassa din kommunikation till mottagaren. Du har även goda kunskaper i engelska.

 

Information

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Platsannonser – Arbetsförmedlingen

Written by gh0st