Ditt huvudsakliga uppdrag som ansvarig för infrastrukturen är att leda och utveckla verksamheten så att tillgängliga resurser fördelas på ett för verksamheten optimalt sätt. Avtalad kvalitet och kundnöjdhet ska uppfyllas utifrån verksamheternas behov. Du har förutom chefsuppdraget även budgetansvar.

Du ska vara en närvarande ledare på avdelningen, du leder medarbetarna utifrån företagets gemensamma ledarvärderingar och driver avdelningens utveckling. Avdelningen består av ett tiotal personer som bland annat arbetar med datacenter och tjänster så som Storage, Compute, Network mm.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med Boliden som stationeringsort. Då företaget har verksamhet på flera orter kan resor förekomma.

Du har högskole- eller universitetsutbildning gärna med inriktning mot IT och flerårig erfarenhet av IT-infrastruktur.

Du är ordningsam, kommunikativ och har goda ledaregenskaper. Du har ett processorienterat och pragmatiskt synsätt på driftsfrågor. Vi förutsätter att du har erfarenhet och förmåga att leda arbetsgrupper i förändring, och kan sätta dig in i verksamheternas behov och har vilja att anta nya utmaningar.

Då vi står inför ett teknikskifte är det meriterande om du har erfarenhet av så väl traditionell IT-drift, molnlösningar så som Azure och hybrida lösningar.

Då vi arbetar med ett stort antal interna kunder är vana från konsultvärlden meriterande.

För att verka inom Boliden IT krävs god kommunikativ förmåga, resultatorientering, flexibilitet samt att självständigt kunna driva olika aktiviteter och utvecklingsprocesser.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift är ett krav, liksom körkort B. Kunskaper i finska anses meriterande.

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

På Boliden IT får du en viktig roll i att stödja verksamheten och IT-användarna med en modern och problemfri IT-miljö. IT är en central resurs i organisationen i stort vilket gör att du får inblick i många processer och därmed möjlighet att vara med och påverka. Du kommer att ha en roll med stor flexibilitet och många kontaktytor inom företaget.

Hos oss trivs du som delar våra gemensamma värderingar, entusiasm, ansvarstagande och engagemang. Vi har en kultur som bygger på ömsesidig respekt och lojalitet där alla ansvarar för att bidra på sitt sätt, vi ställer upp och hjälper varandra.
Platsannonser – Arbetsförmedlingen

Written by gh0st