STHM-Täby, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH:s) uppdrag är att svara för Täbys och Vaxholms tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Kontoret utför även kontroll och tillsyn åt ytterligare tre kommuner. Nämnden ska även svara för rådgivning, information och expertkunskap inom
Sökresultat – Platsannonser på Monster.se it-chef,IT-driftchef,gruppchef,it-manager,cio,cto

Written by gh0st