CDO – Enhetschef Digital Utveckling

STHM-Botkyrka, Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 94 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse-…

IT Enhetschef till Danderyds kommun

STHM-Danderyd, IT chef inom enheten förvaltning och utveckling till Danderyds kommun Danderyds kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas där IT och digitalisering utgör en central roll för att möta…

Enhetschef Infrastruktur

STHM, Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelningen…