IT-ansvarig till Albin Components AB

Albin Components AB som är beläget i Kristinehamn omsätter ca 215 MSEK och har 115 anställda. Vår produktionsanläggning är högt automatiserad och inriktad mot medelstora och stora produktionsserier. Vi är…