Manager, Crew Services & Support

Responsible for delivering consultancy and support services to Crew production installations and customers within the region, according to budget. Manages subordinate staff to include recruiting, training, performance and compensation management,…

Manager Infrastructure Services

Ditt huvudsakliga uppdrag som ansvarig för infrastrukturen är att leda och utveckla verksamheten så att tillgängliga resurser fördelas på ett för verksamheten optimalt sätt. Avtalad kvalitet och kundnöjdhet ska uppfyllas…